Skip to main content

CONDICIONS DE VENDA

 

INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, www.comin-joieriacreativa.com, l’ostenta: Luís Comín Vilajosana, amb DNI: 35005367B, i dades del qual són:

Adreça: Avinguda Mistral 66, 08015 Barcelona
Telèfon de contacte: 933255340
Email de contacte: info@comin-joieriacreativa.com

Aquest document (així com tot altre documents que aquí es mencionen) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (www.comin-joieriacreativa.com) i la compra o adquisició de productes en el mateix (en endavant, condicions).

A efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que www.comin-joieriacreativa.com desenvolupa a través del lloc web comprèn:

Venda de peces de joieria d’autor realitzades en el nostre propi taller.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i / o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit la política de privacitat de www.comin-joieriacreativa.com. En utilitzar aquest lloc web o en sol·licitar l’adquisició d’un producte a través del mateix l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, pel que si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui i / o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt.

 

L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades.

 

PROCÉS DE COMPRA

Els Usuaris poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra en línia de www.comin-joieriacreativa.com, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella i, finalment, fer clic a “Realitzar comanda”.

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i comprovar la informació que en cada pas se li prega, però, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que www.comin-joieriacreativa.com ha rebut la seva sol·licitud de compra, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de www.comin-joieriacreativa.com amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent a la LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web.

 

DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts per www.comin-joieriacreativa.com a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o al fet que cap circumstància o causa de força major afecti el subministrament dels mateixos. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, www.comin-joieriacreativa.com es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import.

 

PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d’enviament es troben inclosos en els preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web només per a territori nacional. Els enviaments a la resta d’Europa i Estats Units tindran un cost de 10,00 €.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

El lloc web utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l’Usuari durant les transaccions a través del lloc web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

El lloc web posa a disposició dels usuaris una passarel·la de pagament telemàtic segur per a bizum i targetes de crèdit i dèbit (Visa, Mastercard, Visa i targetes anàlogues) oferta per l’entitat bancària BANC SABADELL.

El TPV Virtual del banc integra la funcionalitat comerç electrònic segur (CES), sota els protocols internacionals VISA Secure i Mastercard Identitat Check, basats en la tecnologia 3D Secure, durant el procés d’autenticació del comprador com a legítim titular de la targeta amb la finalitat d’aportar al procés de compra una altra seguretat i protecció de pagaments. Durant l’operació de pagament electrònic es recollirà informació de l’usuari relativa a la connexió i l’adreça IP, la informació del dispositiu, l’adreça de correu electrònic, el telèfon mòbil, les dades de navegació i les dades de la transacció, així com altres dades accessibles en virtut de la connexió en línia i del canal requerit pels protocols de seguretat esmentats; tot això amb l’objectiu de detectar i prevenir operacions de pagament no autoritzades o fraudulentes.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, www.comin-joieriacreativa.com no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

També es poden realitzar els pagaments mitjançant el sistema segur de pagaments en línia Paypal.

Una vegada que www.comin-joieriacreativa.com rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament.

En tot cas, en fer clic a “Realitzar comanda” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

 

ENTREGA

Els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Europa i els Estats Units.

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s’escau, derivades de la personalització dels productes, el termini màxim de lliurament serà de 15 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda. Si necessita l’article en un període inferior a aquest contacti amb nosaltres i l’informarem de si és possible obtenir-lo en un període inferior a l’estipulat.

Si per algun motiu, que li fos imputable, www.comin-joieriacreativa.com no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan www.comin-joieriacreativa.com rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per www.comin-joieriacreativa.com.

 

MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error a l’introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb www.comin-joieriacreativa.com a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Realitzar comanda”, té accés a la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

 

DEVOLUCIONS

En els casos en què l’Usuari adquirís productes a través del lloc web, l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de www.comin-joieriacreativa.com o en cas de que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a www.comin-joieriacreativa.com. Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o mitjançant:

Comín – joieria creativa
Avinguda Mistral 66, 08015 Barcelona
Telèfon: 933255340
email: info@lluiscomin.com

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, www.comin-joieriacreativa.com reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què www.comin-joieriacreativa.com és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

www.comin-joieriacreativa.com reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, www.comin-joieriacreativa.com podria retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra.

L’Usuari pot tornar els productes a:

Comín – joieria creativa
Avinguda Mistral 66, 08015 Barcelona

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què www.comin-joieriacreativa.com va ser informat de la decisió de desistiment.

L’Usuari no haurà d’assumir el cost de devolució (transport, lliurament) dels béns si ha sigut comprat en territori nacional. Se li enviarà un transportista a recollir el producte. L’Usuari que hagi comprat des de Europa o Estats Units haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament).

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries com seria el cas de productes personalitzats.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s’ha de retornar els productes incloent tots els seus embolcalls originals, el Model de formulari de desistiment (el podeu descarregar aquí) a més d’una còpia de la factura de compra.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s’haurà de posar en contacte amb www. comin-joieriacreativa.com immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix .

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent www.comin-joieriacreativa.com, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per www.comin-joieriacreativa.com i posseeixin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d’aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb el que s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, www.comin-joieriacreativa.com no acceptarà cap responsabilitat pel que fa als següents casos:

 • www.comin-joieriacreativa.com aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.
 • www.comin-joieriacreativa.com actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. www.comin-joieriacreativa.com posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • www.comin-joieriacreativa.com no es farà responsable del mal ús i / o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Alhora, www.comin-joieriacreativa.com tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.
 • www.comin-joieriacreativa.com no és fara responsable del mal Ús i / o de l’desgast dels productes que hagin Estat utilitzats per l’Usuari. Alhora, www.comin-joieriacreativa.com tampoc es fara responsable d’01:00 DEVOLUCIÓ errònia realitzada per l’Usuari. És Responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.
 • En general, www.comin-joieriacreativa.com no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiu:
  – Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  – Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  – Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  – Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  – Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  – Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i www.comin-joieriacreativa.com disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força més gran. www.comin-joieriacreativa.com posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.

 

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a www.comin-joieriacreativa.com en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa. En accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

 

QUEIXES I RECLAMACIONS

L’usuari pot fer arribar a www.comin-joieriacreativa.com les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).