Skip to main content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

Lluís Comín Vilajosana

NIF: 35005367B

Domicili social: Avinguda Mistral 66, 08015 Barcelona

Telèfon: 933255340

E-mail: info@comin-joieriacreativa.com

Web: https://www.comin-joieriacreativa.com

Reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats al web.

 

DADES PERSONALS

Una dada personal és la informació que l’identifica o li fa identificable. A través del web, en les caselles establertes alefecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc. així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la pròpia configuració establerta per l’usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-los, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

 

FINALITAT, DURADA I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades que l’usuari ens proporcioni els tractarem amb les següents finalitats:

  • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web: Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d’aquest formulari. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació de del tractament de les dades serà el consentiment que atorgalusuari alseleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Donar d’alta com a “usuari registrat” a través del formulari de registre situat a la web i que permetrà alusuari accedir a la seva àrea privada de serveis i informar-li de les nostres activitats, podent remetre per qualsevol mitjà electrònic comunicacions comercials de les novetats dels nostres serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la seva baixa de del i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació de les dades serà el consentiment que atorgalusuari al registrar a través del formulari de registre i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Atendre i gestionar la compra realitzada per l’usuari a través del formuarli de compra situat a la web: Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder processar la comanda i posterior pagament dels productes i serveis que s’ofereixen a la web. Aquestes dades les conservarem durant el temps que duri la relació contractual entre les parts i durant el temps establert per la llei per al compliment de les obligacions fiscals. La base de legitimació de del tractament de les dades serà l’execució d’un contracte de compravenda en què l’interessat és part. En cas que l’usuari no faciliti les seves dades personals no es podrà gestionar la seva compra, no podent prestar el servei sol·licitat.
  • Enviar butlletins i newsletter sobre els nostres productes i serveis: Sota el consentiment de l’usuari recollim i tractem les seves dades personals per a poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació de del tractament de les dades serà el consentiment que atorgalusuari alseleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure a la newsletter en el formulari habilitat a aquest efecte a la web. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Millorar la seva experiència al navegar per la web: Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateix eliminat les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació per millorar la vostra al navegar per la web és el consentiment que atorgalusuari al acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes: Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació per gestionar les nostres xarxes socials i enviar-les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers llevat que hi hagi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament. No es realitzen transferències internacionals, per al cas en que en algun moment puguin realitzar-se, se li comunicaran amb l’objecte d’obtenir el seu consentiment.

 

ACTUALITZACIÓ DE DADES

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

 

DADES DE TERCERS

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat al RESPONSABLE, garanteix que ha obtingut aquestes dades de manera lícita, que ha informat prèviament als afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

CARÀCTER OBLIGATORI DE LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

 

DRETS DELS INTERESSATS

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament dels mateixos revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres aladreça C / Mistral, 66 o al correu electrònic: info@comin-joieriacreativa.com

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

 

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació dels mateixos. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se al RESPONSABLE per bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

 

XARXES SOCIALS

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzemen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

Així mateix, el responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 

TRACTAMENT DE COOKIES

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i s’emmagatzema alordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer alusuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Podeu obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

 

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Recomanem revisar periòdicament aquesta política de privacitat.